Jubileusz 75 lecia Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W dniu 24 września 2021r odbyła się podniosła uroczystość 75 rocznicy utworzenia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Gospodarzem uroczystości był P. Wojciech Zdanowicz -Dyrektor Urzędu.

Miejscem wydarzenia była „Hala Pław” usytuowana na terenie modernizowanej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rządu, samorządów, służb mundurowych, firm i instytucji morskich, Marynarki Wojennej i środowiska akademickiego.

Była to również okazja do wręczenia odznaczeń pracownikom Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Szczegółowa relacja z tej uroczustości bogato ilustrowana zdjęciami i filmami, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Przy tej okazji, nasze SMLM zleciło wykonanie okolicznościowego albumu pt NA MORSKIEJ PLANECIE, 75 lat Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Album odnosi się głównie do dokonań w ostatnich latach. Znajdują się tam liczne zdjęcia budowli hydrotechnicznych, statków UMS, oraz znaków nawigacyjnych -co jest szczególnie bliskie naszym sercom.
Tym którzy zainteresowani są najdawniejszymi latami działalności UMS w Szczecinie w dziedzinie oznakowania nawigacyjnego i pomiarów morskich, zapraszam na naszą stronę www.latarnie.com.pl do zakładki „wspomnienia”.

Poniżej kilka aktualnych zdjęć z terenu Bazy Oznakowania Nawigacujnego w Szczecinie.