Szacowna jubilatka

We wrześniu 2022 r wielce zasłużona dla bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku latarnia morska Rozewie, obchodziła 200 lecie swej aktywności. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego z siedzibą w Gdańsku, zorganizowało uroczyste obchody dotyczące tej okrągłej rocznicy. Więcej na ten interesujący temat, można znaleźć na portalu internetowym tej szacownej instytucji.
Przy tej okazji, przy współuczestnictwie Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonano piękny jubileuszowy medal.
W tym miejscu godzi się przypomnieć historię „Rozewskiej Blizy”, autorstwa p. Apoloniusza Łysejki. Spośród wielu interesujących publikacji wydanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, należy wyróżnić książkę dotyczącą wspomnień o p. Leonie Wzorku – pierwszym polskim latarniku w rozewskiej latarni morskiej. Jej autorką jest p. Joanna Wzorek Głowacka, będąca prawnuczką sławnego latarnika.
Ze strony Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, życzymy Szanownej Jubilatce dalszych stuleci niezawodnego trwania, ku satysfakcji tych wszystkich -dla których tradycje morskie mają nieprzemijającą wartość.

Ziemowit Sokołowski.