4. Brama Torowa, stawa zachodnia.

Ten znak nawigacyjny został zbudowany w 1926 r. Do 1945 r. miał nazwę „Pappenwasser Torfeuer”. Poszczególne stawy miały dodatkowe określenia Ost-Feuer (wschodnia) i West-Feuer (zachodnia).

Lokalizacja, budowa oraz przeznaczenie bram torowych, usytuowanych na drodze wodnej Bałtyk – Szczecin, zostały już wcześniej opisane w zakładce Inne–>Inne znaki nawigacyjne. Brama torowa jest świetlnym znakiem nawigacyjnym, składającym się z 2 staw (wież). Pomiędzy nimi przepływają statki. W akwenie Zalewu Szczecińskiego usytuowane są cztery bramy torowe. Z tego bramy torowe o nr 1, 2 i 4 mają podobny wygląd. Jedynie 3. brama torowa, jako najnowsza, zdecydowanie różni się konstrukcją.

4. Brama Torowa usytuowana jest między Zalewem Szczecińskim a Roztoką Odrzańską. Wymienione akweny stanowią część morskich wód wewnętrznych. Głównymi elementami stawy są: fundament, cylindryczny trzon, zewnętrzne wsporniki kratownicowe, galeryjki oraz pomost cumowniczy. Całość konstrukcji zwieńczona jest laterną, w której umieszczony jest układ optyczny, zawierający światło nawigacyjne. Przedstawiona poniżej zachodnia stawa 4. Bramy Torowej posiada barwę zieloną. Znajdująca się po przeciwnej stronie toru wodnego stawa wschodnia jest czerwona. Obydwie zostały zbudowane na dnie akwenu i mają identyczną konstrukcję. Poniższa galeria prezentuje ogólny wygląd stawy, elementy jej konstrukcji, wnętrze oraz widok ze stawy.