Kontakt

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW LATARŃ MORSKICH
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

skr. poczt. nr 673
tel. +48 503 144 059
fax. (091) 434 46 56
NIP: 852-178-81-53
Konto: PKO S.A. III o/Szczecin
nr 10 1240 3826 1111 0000 4398 1791
e-mail: prezes@latarnie.com.pl

Oddział w Świnoujściu:
ul. Bunkrowa 1
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 60 63
(10.00 – 18.00, w wakacje letnie: 10.00 – 20.00)
e-mail: prezes@latarnie.com.pl