TYM, KTÓRZY PRZYWRÓCILI POMORZE MACIERZY

Autor: Ziemowit Sokołowski

Przy północnym krańcu Półwyspu Kosa, na terenie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, znajduje się monument poświęcony walkom polskich sił zbrojnych w czasie II. Wojny Światowej. Pomnik, w kształcie stylizowanej kotwicy, upamiętnia udział polskich żołnierzy w walkach na lądzie i morzu podczas wojny na obydwóch frontach (wschodnim i zachodnim). Jednym z rezultatów tych walk stał się powrót Słowian po wielowiekowej przerwie, na znaczne obszary nadmorskie.
Zasięg wczesnośredniowiecznych ludów słowiańskich na Pomorzu oraz księstwa Mieszka I, prezentują załączone mapy.
Na tablicy umieszczonej we frontowej części monumentu umieszczono miejsca szczególnie krwawych zmagań na lądzie i morzu. Na 3 tablicach usytuowanych po przeciwnej stronie, uwidoczniono nazwy słynnych i zasłużonych okrętów pływających pod polską banderą. Monument można obejrzeć z bliska w czasie „dni otwartych” 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.