Kikut – Specyfikacja

Wysokość światła: 91.5 m n.p.m
Zasięg nominalny światła: 16 Mm (29.6 km)
Skrótowy opis na mapach: Iso 10s
Położenie geograficzne: 53o 58′ 59” N, 14o 34′ 56” E

 

Charakterystyka światła:

barwy:

biała

rytm światła:

świecenie :5 sekund

zaciemnienie: 5 sekund

okres: 10 sekund

Opis charakterystyki: światło o równych czasie świecenia i zaciemnienia tzw. izofazowe. W przypadku awarii głównego źródła światła zapala się rezerwowe o takiej samej charakterystyce, ale o mniejszym zasięgu nominalnym (9 Mm). Jeżeli latarnia świeci wyłącznie światłem białym, w opisach na mapach brak jest skrótu opisującego barwe światła.

Opis rytmu światła w formie skróconej: (5) + 5.