Jarosławiec – Specyfikacja

Wysokość wieży: 33,3 m
Wysokość światła: 50,2 m n.p.m
Zasięg światła: 23 Mm (42 km)
Położenie geograficzne: 54o 32′ 29” N, 16o 32′ 41” E
Charakterystyka światła: B(2) (9s)
Światło: 0,45 + 2,05 + 0,45 + 6,05 = 1 s.