Inne

Autor: Andrzej Lipok

Latarnie morskie są istotnym elementem Systemu Oznakowania Nawigacyjnego.

Na cały system składają się poza tym takie znaki jak nabieżniki, znaki stałe budowane na elementach nabrzeży, głowicach falochronów czy wysunietych cyplach lądów, znaki pływjace (pławy – najcześciej z angielska nazywane „bojami”), akustyczne sygnały mgłowe, systemy do prowadzenie nawigacji elektronicznej (systemy radionawigacyjne i satelitarne) oraz System Zarządzania Ruchem Statków w skrócie nazywany VTS.

Te mniejsze obiekty również są interesujące i warte przedstawienia

System Oznakowania Nawigacyjengo tworzy z kolei pewien fragment infrastruktury dostepu do portów morskich. Różne konwencje miedzynarodowe zobowiazują do odpowiedniego oznakowania morza przyległego do terytorium panstwa nadbrzeżnego. Polska, jako administrator obszarów morskich, również musiała odpowiednio zorganizować służbę do utrzymania takiego oznakowania.

W tym miejscu postaramy sie pokazać jak zorganizowana jest słuzba oznakownia, jakie eksploatuje statki, jacy ludzie ją tworzyli i pracują w niej obecnie.

Historie ludzi, posiadających nieraz przedziwnie powikłane biografie, statki, które pracują do dziś i których już nie ma, rozwój techniki – to wszystko postaramy sie pokazać w naszym serwisie.

Ci, którzy pamiętają czasy odległe, odchodzą – zostaja po Nich fotografie i wspomnienia. Fotografie blakną, wspomnienia się zacierają, czasami zapominamy, że w ogóle tutaj pracowali ….

Postarajmy sie ocalić od zapomnienia to co ocalic jeszcze można …