Podejście do Portu Świnoujście od strony Zalewu Szczecińskiego

autor: Ziemowit Sokołowski

Ważniejsze znaki nawigacyjne (bramy torowe, nabieżniki i światła sektorowe) na tej trasie zostały opisane w sąsiednich linkach. Ogólnie, trasa przez Zalew Szczeciński łączy Świnoujście z dużymi portami w Szczecinie i Policach oraz z szeregiem polskich małych portów i przystani położonych nad Wielkim Zalewem Szczecińskim. Można tu wymienić Nowe Warpno, Trzebież, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Stepnicę i inne. Również niewielkie statki, wychodzące z licznych portów i przystani znajdujących się po stronie niemieckiej Małego Zalewu Szczecińskiego (Kleines Haff) i Cieśniny Piany (Peenestrom), często korzystają z najkrótszego wyjścia w morze przez port w Świnoujściu. Informacje na ten temat można znaleźć w linku „wspomnienia > Niemcy blisko”. Walorem tej trasy jest brak mostów stanowiących utrudnienie nawigacyjne Ten problem występuje w Cieśninie Dziwny i w Cieśninie Piany. Dotyczy to zwłaszcza żaglowców z wysokimi masztami. Bezpośrednim oznakowaniem nawigacyjnym prowadzącym z Zalewu Szczecińskiego do Kanału Piastowskiego jest Nabieżnik Karsibór – prowadzący w kierunku 321,3º, 2 stawy Bramy Torowej 1 oraz 2 stawy usytuowane na głowicach falochronów zbudowanych w akwenie Zalewu Szczecińskiego.

Bliźniaczo zbudowane świetlne stawy falochronowe, różnią się jedynie kolorem i barwą emitowanego światła. Obydwie składają się z cylindrycznej podstawy, nieco węższej walcowatej części środkowej oraz lejkowatej w kształcie – części górnej, otoczonej galeryjką. Źródła światła są wzniesione na 11 m npm i posiadają zasięg 4 M (7,4 km). Stawa zachodnia emituje światło zielone w sektorze 096º – 046,5º. Stawa wschodnia emituje światło czerwone – w tym samym sektorze. Okres światła wynosi 4 s, t j. 1+(3). Obydwa światła są zsynchronizowane.