Droga do latarni morskiej w Świnoujściu zamknięta !

Informujemy, że na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewoda Zachodniopomorski wprowadził 13 kwietnia 2023 roku czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu.

W strefie wyłączenia znajduje się droga prowadząca do jednego z dwóch kąpielisk w Świnoujściu, tj. kąpieliska Warszów oraz drogi prowadzące do Latarni Morskiej, Falochronu Centralnego i Fortu Gerharda.

Jednym słowem, od 13 kwietnia 2023 zamknięta została droga Ku Morzu, którą można było dojść lub dojechać do latarni morskiej w Świnoujściu.

Wprowadzenie ww. zarządzenia powoduje bardzo dotkliwe skutki społeczne i ekonomiczne dla mieszkańców oraz turystów. Mieszkańcy prawobrzeża i liczna grupa turystów tracą możliwość dojazdu samochodem i rowerem do prawobrzeżnej plaży. Utrzymującym się wyłącznie z ruchu turystycznego obiektom Latarni Morskiej i Muzeum w Forcie Gerharda, powyższe decyzje grożą finansową katastrofą oraz koniecznością likwidacji prowadzonej od dwóch dekad działalności, także tej społecznej. Stracą hotelarze, taksówkarze, restauracje. Dla wielu z nich, którzy wynajmowali pokoje turystom, lub prowadzili inne turystyczne biznesy na prawobrzeżu Świnoujścia, brak dostępu do plaży oznacza brak dochodu. Lewobrzeże z promenadą i niemieckimi turystami sobie poradzi. A tutaj przyjeżdżali Ci, którzy szukali więcej spokoju, bardziej dzikiej plaży, tańszych noclegów. A kto przyjedzie, gdy nie ma dostępu do plaży.

Rozwiązania, które są wskazywane przez wojewodę, tj. droga wodna są trudne do zaakceptowania, np. ze względu na ceny takiego kursu. Wahadłowe kursy autobusów z miejsca rozwiązałyby obecne problemy. Niestety alternatywy proponowane przez mieszkańców Świnoujścia nie dostały aprobaty.

Lokalny samorząd, spółka Polskie LNG, GAZ – SYSTEM S.A., kolejni Wojewodowie, od rozpoczęcia budowy Terminalu LNG, zawsze podtrzymywali deklarację o zachowaniu niezakłóconego dojazdu do plaży i zabytków. Samorząd Świnoujścia wraz z firmą Gaz – System S.A. podpisał porozumienie, w wyniku którego (w zamian za oddanie gruntów i jedynej drogi publicznej do naszych zabytków) spółka rozpoczęła budowę nowej drogi prowadzącej do Latarni Morskiej. Inwestycja, której wartość to ponad 30 milionów złotych, także znajduje się w strefie potencjalnego wyłączenia. Zgodnie z zapewnieniami wszystkich kolejnych zarządów spółek władających Terminalem LNG, a także lokalnego samorządu, instalacja od dnia otwarcia w 2015 roku była i jest zabezpieczona przed wszelkimi zdarzeniami nadzwyczajnymi i bezpieczna dla otoczenia.

Pragniemy nadmienić, że rozumiemy znaczenie Terminalu LNG i w żaden sposób nie kwestionujemy faktu, że wymagana jest wyjątkowa dbałość o jego bezpieczeństwo. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że przy odpowiedniej determinacji lokalnego samorządu i dobrej woli ze strony pozostałych władz jest możliwość znalezienia wyjścia, które zabezpieczy bezpieczeństwo krajowe oraz potrzeby mieszkańców i turystów naszego miasta.

Apelujemy do organizatorów wycieczek na latarnię morską w Świnoujściu o przesyłanie informacji o planowanym zwiedzaniu najwyższej latarni morskiej w Polsce na adres mailowy: barbara.kwiatkowska.latarnia@wp.pl podając datę planowanego zwiedzania, ilości osób oraz numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za grupę zorganizowaną. Skontaktujemy się i podamy sposób dotarcia do latarni. Obecnie jest możliwość przypłynięcia jednostkami pływającymi „Adlera”, a w późniejszym terminie, będą może jeszcze inne sposoby.