Dzień Flagi 2019 – relacja

Już po raz piąty, zorganizowaliśmy w tym roku podniesienie flagi narodowej na wieżę najwyższej latarni morskiej w Polsce, tj. latarni w Świnoujściu.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem szanowni goście: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie – Paweł Szumny, Wiceprezydent miasta Świnoujścia – Paweł Sójka, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Damian Greś oraz Dowódca 8-ej Flotylli Obrony Wybrzeża – kmdr Piotr Nieć. Obecni byli również przedstawiciele Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców, członkowie Klubu Wysokogórskiego „Warta”, harcerze z ZHR w Świnoujściu oraz właściciele Studia Krawieckiego, którzy uszyli naszą flagę. Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia. Wszystkim wymienionym i niewymienionym gościom, przybyłym w ten dzień do naszej latarni, dziękujemy.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom:

Urząd Miasta Świnoujścia

Zgodnie z programem, o godzinie 12-ej padła komenda: „Flagę na maszt wciągnąć !”.
Niestety, w tym roku nasza piękna, największa flaga przegrała z silami natury. Podczas wciągania, porywy wiatru przycisnęły ją do trzonu latarni. Wtedy zaczepiła się o instalację odgromową i dopiero po rozerwaniu rozwinęła się. W takim stanie nie mogła pozostać na trzonie latarni i z żalem musieliśmy ją ściągnąć na dół.
W trakcie trwania uroczystości, można było zwiedzić okręt bojowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, który cumował przy nabrzeżu GPK.
Poniżej przedstawiamy relację filmową i fotograficzną: