INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont elewacji trzonu latarni morskiej w Niechorzu”

Zamawiający – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie informuje, że unieważnił postępowanie.

Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Małgorzata Rajchowiak
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie