Ustka – Specyfikacja

Wysokość wieży: 19,5 m
Wysokość światła: 22,2 m n.p.m
Zasięg światła: 18 Mm (33 km)
Położenie geograficzne: 54o 35′ 22” N, 16o 51′ 25” E
Charakterystyka światła: P (6s)
Światło: 4 + 2 = 6 s.