Tak to kiedyś było…

Ziemowit Sokołowski

Rozwijając motyw „wspomnień” z lat minionych, zapoczątkowany przez p. Witolda Sankowskiego – kontynuujemy w tej zakładce reminiscencje odnoszące się do pracy w oznakowaniu nawigacyjnym oraz hydrografii. 
Autorem tej części wspomnień jest p. Zbigniew Poniecki. Zostały umieszczone na naszej stronie internetowej za Jego zgodą. Autor przepracował w administracji morskiej 53 przez lata. Poszczególne wspomnienia zastały spisane w latach 1979-2009 a więc z pewnym już dystansem czasowym co do wydarzeń, jakie miały miejsce w latach 40., 50. i późniejszych. 
Dotyczą one konkretnych osób, technicznych środków jakimi wówczas dysponowano oraz organizacji pracy w urzędach morskich. Wiadomości w nich zawarte mają dużą wartość poznawczą. Są to wspomnienia oryginalne, bez jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony – co do ich treści oraz formy.