Tablice i medale jubileuszowe.

Ziemowit Sokołowski

W roku 2007 latarnia morska Świnoujście ukończyła 150 letni okres swego dotychczasowego działania. Taki sam jubileusz miała w roku 2016 latarnia w Niechorzu. Z tej okazji ufundowano pamiątkowe mosiężne tablice, które zostały umocowane na elewacjach budynków -przy wejściach dla zwiedzających. Uprzednio wyraził na to zgodę Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Szczecinie. Odsłonięcia tablic dokonano uroczyście. Opisy tych uroczystości znajdują się w zakładce „Wydarzenia”. Z kolei rok 2017 zaznaczył się m in. jubileuszem 160 lecia latarni morskiej Świnoujście .Dla upamiętnienia tych jubileuszy, zostały dodatkowo wykonane mosiężne medale.
Medal upamiętniający 150 lecie świnoujskiej latarni na awersie ma wygrawerowaną jej sylwetkę z 1857 roku. Na rewersie medalu odwzorowana jest jej współczesna postać.
Medale odnoszące się do 150 lecia latarni w Niechorzu, oraz 160 lecia latarni w Świnoujściu, wyglądają nieco inaczej. Na awersach mają wygrawerowane obecne ich wizerunki. Natomiast na rewersach umieszczone są uproszczone „róże wiatrów”. Różnią się też wielkością.
Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty wykonania, medale zostały zamówione w niewielkich seriach i nie są przeznaczone do sprzedaży. Za to inne liczne pamiątki oraz wydawnictwa związane z latarniami, można bez trudu nabyć w kasach obydwóch latarń.
W załączonej galerii zdjęć ukazane są opisane powyżej, tablice i medale jubileuszowe.