Podejście do Portu Świnoujście od strony morza

autor: Ziemowit Sokołowski

W 2014r. na dnie Zatoki Pomorskiej zbudowane zostały 2 świetlne stawy o nr 11 i 12. Ulokowane są w odległości ok. 4,9 mili morskiej od głowicy Falochronu Wschodniego portu w Świnoujściu. Ich opis można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „wydarzenia”. Usytuowanie tych staw na tle sąsiednich znaków nawigacyjnych oraz ich, wygląd przedstawione są na poniższych zdjęciach:

Usytuowany w Zatoce Pomorskiej, podejściowy tor wodny ma ok 32 km (17,3 M) długości. Oznakowują go stacjonarne i pływające (pławy) znaki nawigacyjne. Na świetlne oznakowanie stacjonarne (zbudowane na falochronach i na lądzie) składają się nabieżnik wejściowy (w tym Stawy Młyny i Galeriowa), Stawa Głowicowa oraz Radiolatarnia Świnoujście. Oprócz wymienionych, świetlnych znaków nawigacyjnych – zachowaniu bezpieczeństwa żeglugi służą usytuowane na centralnym falochronie sygnał mgłowy i mareograf. Charakterystyczną budowlą widoczną od strony morza, jest wieża VTS (systemu kontroli i nadzoru ruchu statków) – Świnoujście Traffic.

Zatoka Pomorska – zachód słońca
Wyjście w morze
Wieża VTS

Port Świnoujście posiada odrębne oznakowanie na podejściu od strony Zalewu Szczecińskiego oraz w samym porcie. Wymienione powyżej oznakowanie nawigacyjne służy również wszystkim jednostkom pływającym, które wchodzą do portów w Szczecinie i w Policach oraz do małych portów i przystani usytuowanych nad Zalewem Szczecińskim.

Radiolatarnia Świnoujście

 Radiolatarnia Świnoujście

Usytuowana jest na wschodnim brzegu Świny. Jej opis zawarty jest na stronie „Latarnie morskie” > „Polskie Wybrzeże”.

Nabieżnik Świnoujście

Nabieżnik wejściowy składa się z 2 staw świetlnych, oddalonych od siebie o 522 m. Wyznacza kierunek (krk 170,2º) toru wodnego dla statków zmierzających do Świnoujścia. Światło białe, zsynchronizowane o charakterystyce świecenia 7,5+(2,5) s. Zasięg światła 17,5 M (32,4 km).

Stawa Młyny

Posadowiona została w głowicowej części falochronu zachodniego. Jest to niższa ze staw o wysokości źródła światła 11 m nad średni poziom morza. Znak ma wygląd białej, okrągłej wieży posadowionej na kamiennym cokole. Przy cokole są stopnie okolone barierką oraz drzwi. Wieża przykryta jest stożkowym daszkiem. Znakiem dziennym są 4 skrzydła w kształcie wiatraka.

Stawa Galeriowa

Stawa Galeriowa. W tle Ahlbeck, Herngsdorf i Bansin (Niemcy)

Zbudowana została na stałym lądzie, przy zachodnim brzegu Świny. Jest to biała, kolista w przekroju wieża, okolona spiralnymi schodami z poręczą. Znakiem szczytowym jest trójkąt, skierowany wierzchołkiem w dół. Z boku u szczytu wieży, od strony morza – umocowana jest cylindryczna laterna otoczona galeryjką. Do wieży przytwierdzony jest znak zakazu kotwiczenia. Wysokość źródła światła 22,7 m nad średni poziom morza.

Stawa na głowicy centralnego falochronu

Jest to kolista w przekroju, czerwona wieża z posadowioną na niej laterną – otoczoną galerią. Do wieży zamocowany jest sygnał mgłowy (nautofon). Światło czerwonej barwy o zasięgu 10,5 M(19,4 km) i o charakterystyce świecenia 3+(1) s. Wzniesienie światła 13 m nad średni poziom morza. Światło rezerwowe (błyskowe 3 s) ma zasięg 6,5 M (12 km). Sygnał mgłowy, zależnie od warunków pogodowych posiada zasięg 1,8 -7 M (3,3-13 km).

Mareograf

Jest to przyrząd do pomiaru poziomu morza. Usytuowany jest (przy pomoście) po wewnętrznej stronie odlądowej części falochronu wschodniego. Wyniki pomiarów przekazywane są do Kapitanatu Portu.