Podejście do Portu Nowe Warpno

Położenie geograficzne:  53º39,7’N 14º31’E

autor: Ziemowit Sokołowski 

    Port położony jest w Zatoce Nowowarpieńskiej posiadającą  powierzchnię ok 18 km², w bezpośredniej bliskości granicy z Niemcami. Zatoka znajduje się w NW części Wielkiego Zalewu Szczecińskiego. 
    Tor podejściowy na polskich wodach, rozpoczyna się przy zachodniej stawie Bramy Torowej 2. Tor wodny o osi w kształcie linii łamanej, wyznaczają pławy świecące i nieświecące, światła sektorowe oraz nabieżniki. 
    Ze strony niemieckiej, od Małego Zalewu Szczecińskiego (Kleines Haff) tor podejściowy rozpoczyna się przy świetlnej pławie granicznej Nr „14”. Dalsza część głównego niemieckiego toru wodnego na Małym Zalewie, przebiega początkowo w krk 310,5º (na przestrzeni 3,5 M) a następnie w krk 270º.
    W niemieckiej części Zalewu Szczecińskiego oraz w Cieśninie Piany (Peenestrom) usytuowanych jest kilkadziesiąt małych portów i przystani. Najbliższym portem jest Altwarp, oddalony o ok 1 M, natomiast najbardziej odległymi są Peenemünde i Freest odległe odpowiednio o 43 M i 44 M. Wiadomości na ten temat można znaleźć w linku „Niemcy, nasi najbliżsi sąsiedzi.”

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Nowym Warpnie wchodzą między innymi:

    1) Tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami;
        a) tor podejściowy od  Bramy Torowej 2 o długości 14,5 km, szerokości w dnie 30 m i głębokości 3 m.
        b) akwen manewrowy (na wysokości przejścia granicznego) o długości 140 m, szerokości 70 m i głębokości 3 m.
    2) Stałe i pływające znaki nawigacyjne;
        a) światła sektorowe na I i II Bramie Torowej oraz światło Nowe Warpno – 3 sztuki,
        b) sygnał mgłowy – 1 sztuka,
        c) pławy świetlne i nieświecące – 16 sztuk,
        d) światło na narożniku pirsu i na nabrzeżu odpraw granicznych.

    Światło sektorowe jest umieszczone na białej kolumnie z galeryjką. Usytuowane jest wraz z sygnałem mgłowym na pirsie postojowym. Sektory świecenia są następujące 152ºzielony155ºbiały157ºczerwony160º. Wzniesienie świateł wynosi 5,6 m npm a jego zasięg: 5 M (białe) oraz 1 M (zielone i czerwone). Okres świecenia 8 s: (1)+1+(1)+5. Sygnał mgłowy emituje dźwięki o zasięgu 0,5 M w okresie 15 s. 1+(14).