Początki administracji

Ziemowit Sokołowski

Na zdjęciach, które zachowały się z wczesnego okresu powojennego administracji morskiej w Szczecinie, znajdują się:


Pan Kazimierz Bartoszyński – Z-ca Kierownika Delegatury GUM w Szczecinie VIII 1945 – I 1946 ( w białym mundurze MW z 1928r.).

Pan Witold Żelechowski – pierwszy Naczelnik Wydziału Żeglugi SUM (po cywilnemu).

Lata 40-te i 50-te:

Naczelnik Lewicki ds. bezpieczeństwa żeglugi (w
mundurze).

Jan Fengler finanse i in. , przed wojną pracował w UM w Gdyni.