Oznakowanie podejścia do Portu Mrzeżyno

Na oznakowanie nawigacyjne wejścia do portu Mrzeżyno składają się dwa światła (zielone oraz czerwone) na głowicach falochronów, światło sektorowe usytuowane na wydmie u nasady wschodniego falochronu oraz sygnał mgłowy znajdujący się w sąsiedztwie światła sektorowego. Oprócz wymienionych powyżej, w awanporcie znajdują się wbite w dno dalby rurowe oraz czerwona pława. Nadto, wewnątrz portu – przy pirsie przeładunkowym, jest światło umieszczone na zielonym maszcie.

Stawy ze światłami na głowicach falochronów.

Obydwa światła umieszczone są na stawach o bliźniaczym wyglądzie. Różnią się jedynie barwą. Są to konstrukcje cylindrycznego kształtu, rozszerzające się w górnej części i zwieńczone galeryjką. Poniżej rozszerzenia kolumn, znajdują się reflektory radarowe. Światło na głowicy falochronu zachodniego ma zieloną barwę. Usytuowane jest w pozycji geograficznej 54°08,9′ N . 15°17,1′ E. Wzniesienie światła nad średni poziom morza wynosi 10,5 m a jego zasięg 5 mil morskich.
Dalba z czerwonym światłem usytuowana na głowicy wschodniego falochronu ma również barwę czerwoną. Obydwa światła są zsynchronizowane i mają te same parametry świecenia.
Światło czerwone, w głębi radar brzegowy Światło na głowicy wschodniego falochronu
Światło na głowicy zachodniego falochronu

Światło czerwone, w głębi radar brzegowy
Światło na głowicy wschodniego falochronu
Światło na głowicy zachodniego falochronu

Stawa ze światłem sektorowym.

Czerwonej barwy, stalowa stawa kratownicowa jest w poprzecznym przekroju czworokątna. Zwęża się ku górze i jest zwieńczona płaskim podestem, na którym zamocowane jest źródło światła. Po stronie od lądowej znajduje się stalowa drabina z zaplecznikiem. Pozycja geograficzna światła: 54º08,8′ N 15º17,4′ E. Źródło światła znajduje się na wysokości 6,7 m nad średni poziom morza i ma zasięg 5 mil morskich. Sektory świecenia są następujące: 050º zielony 151º biały 157º czerwony 244º. Bezpieczne podejście do portu, wyznacza sektor biały. W tym sektorze sternik powinien utrzymywać kąt drogi nad dnem.
Światło sektorowe

Światło sektorowe

Sygnał mgłowy (nautofon).

Sygnał mgłowy umieszczony jest na niskiej, stalowej – kratownicowej podstawie. Emitory dźwięku mają barwę czerwoną. Zasięg słyszalności sygnału wynosi 1 milę morską. W czasie mgły, emitowany jest dźwięk odpowiadający literze P (alfabet Morse’a).

Sygnał mgłowy