Oznakowanie nawigacyjne na wyspie Chełminek

 

Wyspa Chełminek znajduje się po wschodniej stronie toru wodnego Świnoujście – Szczecin, w przybliżeniu w połowie drogi pomiędzy tymi portami. Wyspa powstała w sposób sztuczny poprzez zarefulowanie znajdującej się tam mielizny. Przed i w czasie ostatniej wojny obszar wyspy był użytkowany przez niewielkie jednostki Kriegsmarine. W okresie powojennym odkładano tam urobek z prac pogłębiarskich na torze wodnym. Znajdowała się tu również Stacja Nautyczna. Być może właśnie dlatego, w przeszłości używano również nazwy „Wyspa Nawigacyjna”. Przez pewien czas znajdowały się tam 2 domki campingowe, przeznaczone do wypoczynku pracowników Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Wyspa w całości znajduje się w obszarze pasa ochronnego brzegów morskich wód wewnętrznych. Po byłej stacji nautycznej pozostał niewielki budynek i przystań dla płytko zanurzonych jednostek pływających (w południowej części wyspy). Wyspa jest zadrzewiona i zakrzaczona a jej południowo-zachodni brzeg umocniony jest nabrzeżem. W odległości ok 550 m, na południe od wyspy – znajduje się wschodnia stawa Bramy Torowej 4. Na obydwóch krańcach wyspy znajdują się 2 znaki nawigacyjne. Wysoki maszt radiowy usytuowany jest nieopodal budynku, użytkowanego dawniej przez latarników. Stawa Cyplowa N jest pomalowana na kolor czerwony i znajduje się na północnym krańcu wyspy. Jest to czworokątna konstrukcja kratownicowa z galeryjką, zwieńczona cylindryczną laterną, przykrytą stożkowym daszkiem Wewnątrz konstrukcji są stalowe schody ze spocznikami. Źródło czerwonego światła jest umieszczone na poziomie13 m nad średni poziom morza i ma zasięg 3 M (5,5 km). Charakterystyka światła; okres 8 s (1)+1+(1)+5. Stawa Cyplowa S jest także barwy czerwonej. Znajduje się na południowym krańcu wyspy w pobliżu przystani. Jest również czworokątną konstrukcją kratownicową z galeryjką, zwieńczoną cylindryczną laterną, przykrytą stożkowym daszkiem Wewnątrz konstrukcji są stalowe schody ze spocznikami. Stawa S jest niższa od Stawy N. Źródło czerwonego światła jest umieszczone na poziomie 8 m nad średni poziom morza i ma zasięg 3 M (5,5 km). Charakterystyka światła jest analogiczna jak na Stawie Cyplowej N. Na konstrukcji stawy zamocowany jest znak zakazu kotwiczenia z powodu kabla elektroenergetycznego leżącego na dnie. Wysoki maszt radiowy nie jest wprawdzie znakiem nawigacyjnym, ale jest dobrze widoczny z toru wodnego. Stanowi zatem dodatkowy punkt orientacyjny.