Oznakowanie nawigacyjne na podejściu do Portu Dziwnów od strony morza.

Wybrane morskie znaki nawigacyjne

Na polskich obszarach morskich, podejście do Dziwnowa od strony zachodniej oznakowują latarnie morskie Świnoujście i Kikut. Od strony wschodniej, są to latarnie Kołobrzeg i Niechorze. Zdjęcia i opis tych latarń można znaleźć w linku Latarnie Morskie > Polskie Wybrzeże. Bezpośrednie podejście do Dziwnowa oznakowane jest przez pławę bezpiecznej wody o nazwie DZI, nabieżnik składający się z 2 świetlnych staw oraz 2 świateł na głowicach falochronów. Dodatkowo, na wschodnim falochronie usytuowany jest sygnał mgłowy (nautofon).

Pława DZI

Zlokalizowana jest w pozycji geograficznej 54°3’19,3”N 14°41’4,7”E. Zakotwiczona jest na martwej kotwicy na głębokości ok. 11,8 m. Pława ma kształt kolumny pomalowanej na pionowe, czerwone i białe pasy. Ze względu na falowanie i zmienne poziomy morza, długość łańcucha kotwicznego wynosi ok 1,3 tej głębokości. Oddalenie pławy od brzegu wynosi 2,4 M (mili morskiej) tj. ok. 4,4 km. Pława zlokalizowana jest w linii nabieżnika wyznaczającego tor wodny. Widok pławy przedstawiony jest na zdjęciu (1).
Jest to pława świetlno – dzwonowa, wydająca dźwięki podczas kołysania się na dużej fali. Wzniesienie światła nad poziom morza wynosi 4,2 m. Barwa światła jest biała a jego zasięg 4 M (7,4 km). Okres świecenia =10 s., w tym światło 3 s, brak światła 7 s. W skład instalacji elektrycznej wchodzą zmieniacz żarówek oraz błyskacz. Znakiem szczytowym jest kula. Źródłem zasilania jest akumulator o pojemności 500 Ah oraz solar. Dla uniknięcia kolizji ze statkami w czasie małej widoczności, pława wyposażona jest w reflektor radarowy. Pławę obsługuje BON Świnoujście.


zdjęcie (1)

Nabieżnik Dziwnów.

Stawy nabieżnika zorientowane są w kierunku 142,7°. Odległość pomiędzy nimi wynosi około 130 m. Niższa ze staw nabieżnika (dolna), znajduje się bliżej morza. Jej wygląd przedstawia zdjęcie (7). Jest to biała wieża kratownicowa ze znakiem dziennym w kształcie rombu. Usytuowana jest na lewym brzegu ujściowego odcinka Cieśniny Dziwny w pozycji geograficznej 54º01,2’N 14º43,8’E Wzniesienie światła ponad śr stanem morza wynosi 8,5 m a jego zasięg 3 M. Okres światła wynosi 4 s, w tym zaciemnienie 1 s.
Górne światło nabieżnika umieszczone jest na biało czerwonej wieży kratownicowej ze znakiem dziennym w kształcie prostokąta. Pozycja geograficzna: 54º01,1’N 14º43,9’E. Wzniesienie światła wynosi 13 m nad średni poziom morza a jego zasięg 3 M. Obydwa światła nabieżnika są zsynchronizowane tj. świecą równocześnie.

zdjęcie (7)
zdjęcie (7a)

Światła na głowicach falochronów.

Na głowicy wschodniego falochronu usytuowane jest światło barwy czerwonej, umieszczone na wysokości 10,5 m – na rurowym, czerwonym słupie (z galeryjką) w pozycji 54º01,4’N 14º43,5’E. Widok tego znaku przedstawia zdjęcie (5). Nominalny zasięg światła wynosi 7 M. Okres świecenia (zaciemnienia) wynosi 1+(1)+1+(5) s.
Na głowicy zachodniego falochronu w pozycji 54º01,4’N 14º43,5’E, usytuowany jest analogiczny pod względem konstrukcji, zasięgu i charakterystyki świecenia znak nawigacyjny. Różnica polega na tym, że emitowane światło ma barwę zieloną. Również na zielono jest pomalowany słup, na którym umieszczone jest światło. Obydwa światła są zsynchronizowane. Widok tego znaku, przedstawia zdjęcie (6).

zdjęcie (5)
zdjęcie (6)
Wyjście z portu Dziwnów

Sygnał mgłowy (nautofon)

W pobliżu światła na wschodnim falochronie zainstalowany jest sygnał mgłowy przedstawiony na zdjęciu (4). Zatem na sygnalizację akustyczną portu w Dziwnowie składają się nautofon oraz wspomniana wcześniej świetlno – dzwonowa Pława DZI.
Oprócz wymienionych, istnieje ponadto oznakowanie nawigacyjne w samym porcie, jak również oznakowanie nawigacyjne prowadzące do portu od strony Zalewu Szczecińskiego. O tym jednak może – przy następnej okazji.

zdjęcie (4)