O nas

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW LATARŃ MORSKICH powstało w czerwcu 1996 roku z inicjatywy grupy pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, którym zależało na tym, żeby korzyści z udostępnienia latarń morskich Wybrzeża Zachodniego były przeznaczone na rzecz tychże latarń. W szeregach naszego Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele różnych zawodów, których łączy idea utrzymania i udostępnienia do zwiedzania latarń morskich polskiego wybrzeża.

Poza utrzymaniem latarń morskich zależy nam bardzo na szerzeniu wiadomości o morzu i życiu na morzu wśród jak najszerszej grupy ludzi, a szczególnie wśród młodego pokolenia.

Naszym pragnieniem jest, aby obiekty latarń morskich jak również innych obiektów związanych z morzem, stały się inspiracją dla twórców i artystów, punktem odpoczynku oraz celem do zwiedzania dla turystów jak również źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych problemami morskimi.

Podstawowym źródłem utrzymania Stowarzyszenia jest udostępnienie obiektów latarń morskich do zwiedzania oraz sprzedaż wydawnictw popularyzujących obiekty morskie. W 1996 roku zorganizowano ruch turystyczny na trzech latarniach udostępnionych do zwiedzania (Niechorze, Kołobrzeg, Gąski), tzn.: opracowano i wykonano pieczątki, zarówno do obsługi ruchu turystycznego jak i okolicznościowe (dostępne na latarniach); opracowano projekt i wydrukowano bilety wstępu na latarnie oraz zapewniono ubezpieczenie zwiedzających w TUiR WARTA

Po zakończeniu sezonu turystycznego zorganizowaliśmy konkurs klejenia kartonowych modeli latarń morskich w czterech szkołach podstawowych – SP 18, 63, 66 i ZSO Nr 4, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zostało zorganizowane w salach Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego.

Ratusz Czerwony – główny budynek Urzędu Morskiego w Szczecinie widziany od strony Odry. Nasze Stowarzyszenie znalazło tu „swą przystań.

W roku 1997 z uzyskanych przez nasze Stowarzyszenie środków finansowych został dokończony remont wieży latarni morskiej w Gąskach (rozpoczęty w 1994 roku przez nieistniejące już dzisiaj Biuro Hydrograficzne RP). Koszt tego remontu wyniósł 45.425,-zł i w całości został opłacony przez nasze Stowarzyszenie.

Od sierpnia do grudnia 1997 roku na dwóch latarniach morskich przeprowadziliśmy akcję zbierania funduszy, w celu udzielenia pomocy osobom, które ucierpiały na skutek lipcowej powodzi. Akcja polegała na tym, że sprzedawaliśmy bilety wstępu na latarnie morskie z podwyższoną o 20 gr. ceną (normalne + 0,20 zł, ulgowe + 0,10 zł) z wyraźnym wskazaniem celu podwyżki. Uzyskane w ten sposób 5.365,80 zł przekazaliśmy na konto Państwowego Domu Dziecka w Kłodzku.

Stowarzyszenie nasze brało udział w I-ych II-gich i III-ich Targach Konserwacji i Renowacji Zabytków ANTIKON, organizowanych w Szczecinie. W 1997 roku otrzymaliśmy na tych Targach Wyróżnienie Specjalne i Medal za „bezcenną inicjatywę społeczną na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego”.

W 1998 roku zgłosiła się do Stowarzyszenia grupa osób ze Świnoujścia z wnioskiem utworzenia oddziału Stowarzyszenia w ich mieście. Zaproponowali oni działalność na rzecz latami w Świnoujściu chcąc jak najszybciej udostępnić ją do zwiedzania oraz zagospodarowanie budynku przylegającego do wieży na muzeum latarnictwa morskiego i niewielki ośrodek szkoleniowo -konferencyjny. W związku z powyższym podjęto czynności w celu wprowadzenia zmian w statucie celem możliwości tworzenia oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

W wyniku zmian w administracji morskiej w 1999 roku Urząd Morski w Słupsku przejął nadzór nad oznakowaniem nawigacyjnym, którego dotychczas nie miał, w skład którego weszły latarnie morskie polskiego wybrzeża od Kołobrzegu do Czołpina. Nasze Stowarzyszenie zaproponowało utworzenie w Słupsku oddziału, który pracowałby w obszarze działania tego Urzędu. Propozycja nasza została chętnie przyjęta i w 2000 roku zatwierdzone zostało na warnym zebraniu powstanie drugiego Oddziału Stowarzyszenia – z siedzibą w Słupsku. Od tego momentu Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich organizuje ruch turystyczny na latarniach morskich od Świnoujścia do Czołpina. Z przykrością jednak należy powiedzieć, że na skutek postawy dyrekcji Urzędu Morskiego w Słupsku „straciliśmy” latarnię morską w Kołobrzegu. Tam ruch turystyczny od sierpnia 2000 roku obsługuje Urząd Miasta Kołobrzeg.

W czerwcu 2000 roku minęła I kadencja zarządu Stowarzyszenia. Na walnym zebraniu, które odbyło się 8 czerwca, powołany został zarząd w składzie: prezes – Małgorzata Rajchowiak, vice prezes – Piotr Zaremba, skarbnik – Wioletta Szczerba oraz członkowie – Grażyna Chmielewska, Ewa Zapłacka i Michał Sawala. Przewodniczącymi Oddziałów zostali: w Świnoujściu – Józef Cięciel, w Słupsku – Piotr Wiszniewski. W sierpniu 2000 roku udostępnione do zwiedzania zostały latarnie morskie w Świnoujściu i Darłowie. Tym samym w obszarze działania naszego Stowarzyszenia można zwiedzać już wszystkie latarnie morskie oprócz latami Kikut, która jest bezobsługowa i nie ma możliwości wejścia na nią.

Na wszystkich latarniach wykonaliśmy tablice informacyjne, dzięki czemu turysta idąc na wieżę latarni, może po drodze zapoznać się z historią latarnictwa morskiego oraz z historią zwiedzanej latarni. Mamy wiele pomysłów na uatrakcyjnienie zwiedzania naszych latarń oraz zapoznanie się jak największej liczby ludności z tematami dotyczącymi problematyki morskiej a Firmom, które chciałyby pomoc w osiągnięciu naszych celów, proponujemy różne formy prowadzenia na naszych obiektach reklamy swoich przedsiębiorstw.