Najstarsza, czynna latarnia morska na świecie

Autor: Ziemowit Sokołowski
 

    Zgodnie z powszechną opinią najstarszą lecz wciąż użytkowaną latarnią morską -jest Torre de Hercules, zbudowana na obecnym terytorium Hiszpanii. Usytuowana jest przy  południowym brzegu Zatoki Biskajskiej, na podejściu do portu Coruna. Stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych autonomicznej wspólnoty Galicia (Galiza), graniczącej z Portugalią. Zbieżność nazwy z dawna polską prowincją „Galicją”, wywodzącą się od miasta Halicz, jest tu oczywiście przypadkowa. 
    Wybrzeże Zatoki Biskajskiej jest nieustannie atakowane przez wysokie atlantyckie fale, zwłaszcza podczas przypływów. Są tu niebezpieczne skaliste rafy oraz silne prądy morskie.  Przez wieki zyskało złą sławę jako „wybrzeże śmierci”. Dno Zatoki Biskajskiej jest wręcz usiane wrakami statków i okrętów od czasów najdawniejszych. Nic więc dziwnego, że władcy Imperium Rzymskiego za panowania Cesarza Trajana, postanowili (w latach 98-117 ne.)- zbudować tu latarnię morską. Tym niemniej – zgodnie z wcześniejszymi mitami greckimi, dzieła tego miał dokonać sam heros Herakles w miejscu pokonania wrogich dla ludzi gigantów. Stąd też wywodzi się nazwa latarni. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, latarnia przestała działać jako świetlny znak nawigacyjny a sama wieża stopniowo popadała w ruinę.
    Ponownie ożyła dopiero w XIII w. gdy Coruna stała się ważnym portem. Generalna renowacja miała miejsce od 1785r. na rozkaz Króla Hiszpanii Carlosa III. Czworokątna kamienna wieża, zwieńczona jest ośmiokątną nadbudową zawierająca pomieszczenie latarników oraz usytuowaną nad nią laterną. Uwagę zwraca ukośny, opisany na kwadracie ,wystrój elewacji oddzielający okna umieszczone na 5 poziomach.
    Wieża ma wysokość 49m nad poziom otaczającego terenu, natomiast wzniesienie światła wynosi 106m ponad średnio wysoki stan oceanu. Charakterystyka światła: 4 błyski/20s.

Źródło: The Lighthouse Directory