Nabieżnik Wejściowy Świnoujście-Stawa Galeriowa.

 autor: Ziemowit Sokołowski

Obecna stalowa wieża została zbudowana w 1979 r. Jej poprzedniczką była drewniana 4 boczna stawa ażurowa z laterną u szczytu. W latach 1931- 1945 r stawa miała nazwę „Galeriebake”. Była to ostatnia drewniana, niemiecka wieża, na której umieszczone było światło nawigacyjne. Od 1945 r. po jej przejęciu przez polską administrację morską nosiła nazwę Stawa Galeriowa. Pod koniec lat 70. skutkiem złego stanu technicznego została zdemontowana Jej kamienny fundament, jest nadal widoczny w odległości kilkunastu metrów od obecnej wieży. Zasięg światła nawigacyjnego Stawy Galeriowej jest większy od jej drewnianej poprzedniczki – o 5,5 mili morskiej.

Stawa Galeriowa jest wyższą z wież Nabieżnika Świnoujście. Niższą wieżą, usytuowaną na głowicy zachodniego falochronu jest Stawa Młyny – popularnie znana jako „Wiatrak”. Nabieżnik Świnoujście, jako całość został wcześniej opisany w linku „Inne znaki nawigacyjne > Podejście do Portu Świnoujście od strony morza”.

Głównym elementem konstrukcji Stawy Galeriowej jest posadowiony na fundamencie trzon rurowy. Do niego umocowane są spiralne, zewnętrzne schody, znak szczytowy w kształcie odwróconego trójkąta oraz laterna otoczona galeryjką. Smukły, ażurowy kształt pomalowanej na biało wieży – odróżnia ją zdecydowanie od staw innych nabieżników.