Latarniowiec Elbe-3

Ziemowit Sokołowski
 

    Dzięki uprzejmości p. Jana Behra z hamburgskiego odpowiednika naszego Stowarzyszenia (Interessengemeinschaft Seezeichen), otrzymalismy szereg interesujących informacji oraz kilka fotografii – dotyczacych 2 dawnych latarniowców.
    Jeden z nich (niemiecki), kilkakrotnie zmieniał nazwę – stosownie do miejsca swego zakotwiczenia. Zbudowany w 1888r. w Bremie trójmasztowy żaglowiec, przed 1939r zakotwiczył u ujścia Wezery spełniając tam rolę latarniowca. Po wojnie został przebudowany. M in. stracił grotmaszt, za to zyskał obszerniejszą nadbudówkę na śródokręciu. W latach 1954 -1966, już pod nazwą „Feuerschiff Bremen” oznakowywał podejście do tego portu. Następnie, aż do czasu wycofania z eksploatacji w 1977r – nosił nazwę „Feuerschiff Elbe 3”. Od 1979r, stacjonuje w hamburgskim porcie jako statek muzealny. Jest to najstarszy latarniowiec niemiecki, który można zwiedzać. Oprócz tego zabytku, w Niemczech istnieje do dziś – jeszcze 5 innych muzealnych latarniowców.

 

    Zaprezentowane poniżej zdjęcia modelu typowego (specjalnie do tego celu zbudowanego) latarniowca, dotyczą brytyjskiej jednostki o nazwie „Lightvessel 13”. Sądząc po sylwetce, był to nowoczesny (jak na owe czasy) statek, posiadający helideck – czyli pokład przeznaczony do lądowania śmigłowców. Po zdemontowaniu siłowni – został ok. 1993r przeholowany do Hamburga. Obecny właściciel, eksploatuje go jako restaurację i mini hotel (6 łóżek).
    P. Janowi Behrowi dziękujemy za przesłane informacje oraz fotografie.