Gąski – Specyfikacja

Wysokość wieży: 49.8 m
Wysokość światła: 50.1 m n.p.m
Zasięg światła: 23.5 Mm (43.5 km)
Położenie geograficzne: 54o 14′ 42” N, 15o 52′ 30” E
Charakterystyka światła: P(3) (15s)
Światło: 2.5 + 1.2 + 2.5 + 1.2 + 6.4 + 1.2 = 15 s.