Czołpino – Specyfikacja

Wysokość wieży: 25,2 m
Wysokość światła: 75 m n.p.m
Zasięg światła: 12 Mm
Położenie geograficzne: 54o 43′ 12” N, 17o14′ 37” E
Charakterystyka światła: P(2) (8 s)
Światło: 3 + 2 + 1 + 2 = 8 s.