Przetarg w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na remont elewacji trzonu Latarni Morskiej w Niechorzu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont elewacji trzonu latarni morskiej w Niechorzu”

Zamawiający – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie informuje, że unieważnił postępowanie.

Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Małgorzata Rajchowiak
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie

Zmiana terminu składania ofert

W związku z duża ilością pytań do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontu latarni morskich w Niechorzu i w Świnoujściu”
Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie uprzejmie informuje o zmianie terminu składania ofert do dnia 11 grudnia 2020 roku.

Małgorzata Rajchowiak
Prezes SMLM