Zatoka Pucka

Ziemowit Sokołowski.

Górna stawa nabieżnika Kuźnica.
54°44’6” N 18°34’52” E

Pan Marek Wrodarczyk przesłał nam interesujące zdjęcie wykonane nocą, a dotyczące górnej świetlnej stawy (wieży) nabieżnika prowadzącego z Zatoki Puckiej do portu w Kuźnicy. Jest to najwęższy fragment Półwyspu Helskiego. Tory linii kolejowej zbudowane wzdłuż półwyspu, najbardziej zbliżają się tam do brzegu bałtyckiego.

Zachodnia część akwenu Zatoki Puckiej (Zalew Pucki) odznacza się niewielkimi głębokościami naturalnymi (śr 3,13 m), natomiast podejściowy tor wodny do Kuźnicy oznakowany nabieżnikiem i pławami ma 3,5 m głębokości. Podobne głębokości występują wewnątrz basenu portowego osłoniętego 2 falochronami. Górna stawa widoczna na zdjęciu jest konstrukcją kratownicową. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tutejszego kościoła. Wzniesienie światła nawigacyjnego wynosi 17,3 m npm. Zasięg to 3 mile morskie (5,5 km).


Druga (niższa) stawa znajduje się bliżej brzegu Zatoki Puckiej. Wzniesienie światła na tej wieży wynosi 14.2 m npm. Jego zasięg jest taki sam jak na stawie wyższej. Obydwie stawy emitują światło stałe – czerwone i wyznaczają kierunek 339°. Modernizacja kuźnickiej infrastruktury portowej przy udziale funduszy europejskich, została zakończona w 2012 r.

Szacowna jubilatka

We wrześniu 2022 r wielce zasłużona dla bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku latarnia morska Rozewie, obchodziła 200 lecie swej aktywności. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego z siedzibą w Gdańsku, zorganizowało uroczyste obchody dotyczące tej okrągłej rocznicy. Więcej na ten interesujący temat, można znaleźć na portalu internetowym tej szacownej instytucji.
Przy tej okazji, przy współuczestnictwie Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonano piękny jubileuszowy medal.
W tym miejscu godzi się przypomnieć historię „Rozewskiej Blizy”, autorstwa p. Apoloniusza Łysejki. Spośród wielu interesujących publikacji wydanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, należy wyróżnić książkę dotyczącą wspomnień o p. Leonie Wzorku – pierwszym polskim latarniku w rozewskiej latarni morskiej. Jej autorką jest p. Joanna Wzorek Głowacka, będąca prawnuczką sławnego latarnika.
Ze strony Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, życzymy Szanownej Jubilatce dalszych stuleci niezawodnego trwania, ku satysfakcji tych wszystkich -dla których tradycje morskie mają nieprzemijającą wartość.

Ziemowit Sokołowski.

Port w Gdyni

Pan Marek Wrodarczyk przesłał nam zdjęcia wykonane z pokładu promu Stena Spirit opuszczającego port w Gdyni. Piękny widok na światła falochronowe oraz kilwater. Uprzejmie dziękujemy.

Jastarnia nocą, Rozewie i Rozewie II

Pan Marek Wrodarczyk przesłał nam serię interesujących zdjęć ukazujących latarnię Jastarnię (nocą), oraz latarnie Rozewie i Rozewie II za dnia.
Za nadesłane fotografie uprzejmie dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.

Latarnie w Polsce.

Opis techniczny i historia związana z polskimi latarniami morskimi, ukazane już zostały w zakładkach: „Latarnie morskie>polskie wybrzeże”, oraz „ Zarys techniki i historii”.
Natomiast w tym miejscu pokażemy serię zdjęć polskich latarń morskich widzianych z zewnątrz i od wewnątrz, oraz widoki, jakie roztaczają się z wież poszczególnych latarń. Będą to zdjęcia nadsyłane przez sympatyków naszego Stowarzyszenia. Przy zdjęciach zostaną podane nazwiska ich autorów i ewentualnie (na życzenie) miejscowości z których pochodzą
Na początek seria pięknych zdjęć wykonanych przez p. Ewę Puch a dotyczących latarni morskich w Kołobrzegu i Jarosławcu.