Istotna zmiana w Darłowie

Na podejściu do portu w Darłowie, nastąpiła istotna zmiana w dziedzinie lokalizacji stałego, świetlnego oznakowania nawigacyjnego.
Otóż światło nawigacyjne dotychczasowej latarni morskiej w Darłówku, zostało zainstalowane w innym miejscu. Tym nowym miejscem jest część dachowa apartamentowca „Marina Royale”. Położenie geograficzne 54º 26.4 N, 16º 22.6 E. Charakterystyka światła: Lfl(2) W 15 s – 2+(2)+2+(9). Wzniesienie białego światła nawigacyjnego Wynosi 31 m npm, nominalny zasięg 15 mil morskich (27,8 km).

Równocześnie, na wieży dawnej latarni morskiej zainstalowano światło sektorowe, emitujące 3 kolory zielony (G), biały (W) i czerwony (R) w sektorach: 107,6º-G-110,6º-W-113,6º -R-116,6º. Wzniesienie światła sektorowego wynosi 20 m npm, a jego zasięg 3 mile morskie (5,5 km).
Powyższe podano na podstawie Wiadomości Żeglarskich (Notices To Mariners) nr 38, z 22.09. 2023.
Zatem światło nawigacyjne darłowskiej latarni morskiej uległo przemieszczeniu o około 130 m w kierunku zachodnim i teraz znajduje się po przeciwnej stronie kanału portowego, przy Falochronie Środkowym. Za to do darłowskiego Bosmanatu Portu, jest stamtąd całkiem blisko.
Laterna stanowiąca zwieńczenie wieży poprzedniej latarni została umieszczona na apartamentowcu wraz z całym dalekosiężnym układem optycznym. Natomiast w jej miejscu zainstalowano opisane wcześniej światło sektorowe, spełniające rolę światła prowadzącego. W rezultacie wyrazistość oznakowania nawigacyjnego do portu poprawila się, a to może tylko cieszyć.
Opisane zmiany ilustrują załączone fotografie.