„Latarnie Morskie nad Bałtykiem – pomniki historii dziedzictwa morskiego. Edycja 2023″

To są niezapomniane wycieczki! Panorama ujścia Świny z wysokości niemal 70 metrów, wyjątkowy zabytek techniki jakim jest Latarnia Morska i rejs statkiem po porcie! Prawie półtora tysiąca dzieci i młodzieży skorzysta z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich i właściciela Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, spółki GAZ-SYSTEM S.A. Program ma na celu edukację i promocję dziedzictwa morskiego.

Przypomnijmy, że od dnia 13.04 do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda można się dostać tylko od strony wody. Większość grup szkolnych, które przyjeżdżały odwiedzać największe Świnoujskiej zabytki między innymi w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” straciło możliwość realizacji wycieczek z powodu braku funduszy na statek. Na szczęście dzięki porozumieniu i inicjatywie spółki GAZ–SYSTEM S.A. i porozumieniu jakie
zawarto ze Stowarzyszeniem Miłośników Latarń Morskich udało się zdobyć fundusze na przejazd blisko 1500 dzieci i młodzieży! „Jesteśmy wdzięczni, że udało się znaleźć jakieś rozwiązanie, bo do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda przyjeżdżamy od ponad 10 lat! – mówi Pani Jadwiga Cichocka nauczycielka ze
szkoły podstawowej z Poznania – wycieczka statkiem jest dodatkową atrakcją, a port od strony wody wygląda niesamowicie!”.
W ramach wydarzenia uczestnicy zwiedzają również Fort Gerharda. Zamierzenie ma charakter pilotażowy, a organizatorzy czynią starania, by inicjatywę rozszerzyć i zapewnić podobny transport z innymi partnerami dla pozostałych grup wycieczkowych.

Program „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem powstałym z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

GAZ-SYSTEM – sponsor  wydarzenia: Latarnie Morskie nad Bałtykiem – pomniki historii dziedzictwa morskiego –  jest spółką o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zarządza prawie 12 tys. km gazociągów przesyłowych i jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.  Od kilku lat konsekwentnie działa w celu dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski, aby mieć niezależność gazową i stworzyć perspektywy rozwoju rynku gazu w regionie. GAZ-SYSTEM zapewnia ciągłość zasilania odbiorców dzięki m.in. rozbudowie Terminalu LNG, uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe oraz interkonektorów z Litwą i Słowacją.  
GAZ-SYSTEM  jest odpowiedzialnym inwestorem i dobrym sąsiadem dla społeczności lokalnych. Jako sponsor wydarzeń kulturalnych i obiektów zabytkowych, takich jak Latarnia Morska, Podziemne Miasto czy Fort Gerharda w Świnoujściu, ma wpływ na zachowanie dla pokoleń historii naszego kraju.
Spółka aktywnie angażuje się w liczne działania prospołeczne, finansuje projekty z zakresu kultury, sztuki  i ochrony środowiska naturalnego w całej Polsce. Działalność charytatywna obejmuje także programy edukacyjne, zakup sprzętu multimedialnego dla szkół i jednostek ochotniczej straży pożarnej. Szkoły techniczne objęte patronatem GAZ-SYSTEM otrzymują doposażenie pracowni dydaktycznych i możliwość praktyk zawodowych w spółce. Priorytetem spółki jest budowanie dobrych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. 

www.gaz-system.pl