100 lat polskiej Administracji Morskiej.

Tak piękna, okrągła rocznica- skłania do refleksji. Polska Administracja Morska od początku swej działalności, realizowała relacje państwa i jego obywateli w odniesieniu do szeroko pojętych spraw morza.
Jej działalność została brutalnie przerwana podczas II Wojny Światowej.

Po zakończeniu wojny, obszar działania odrodzonej polskiej administracji morskiej znacznie się zwiększył. Długość administrowanej przez Urzędy Morskie linii brzegowej wzrosła ponad pięciokrotnie.

Zatem dobrze się stało, że polskie Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, dla upamiętnienia 100-lecia powołania tej instytucji -wspólnie zamówiły jubileuszowy kalendarz na rok 2020. Znajduje się tam wiele zdjęć z przeszłości. Poza zwykłą treścią, kalendarz nawiązuje do spraw współczesnych, dotyczących ochrony środowiska morskiego, a zatem odnoszące się do całej ludzkości. Wypada więc przytoczyć przynajmniej te najważniejsze.

17 marca
Światowy Dzień Mórz

22. marca
Światowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego’
Światowy Dzień Wody

23. marca
Światowy Dzień Meteorologii

22. kwietnia
Światowy Dzień Ziemi

20. maja
Europejski Dzień Morza

5. czerwca
Światowy Dzień Środowiska

8. czerwca
Światowy Dzień Oceanów

21. czerwca
Światowy Dzień Hydrografii

25. czerwca
Dzień Marynarza

1. lipca
Światowy Dzień Oznakowania Nawigacyjnego

16. sierpnia
Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich

24. września
Światowy Dzień Morza

Z tego co mi wiadomo, to w końcowej wersji opracowania znajduje się obszerny album, dotyczący spraw polskiej gospodarki morskiej. Jego myślą przewodnią będzie motto zawarte w kalendarzu. W największym jego skrócie: planując przyszłość, należy z doświadczeń przeszłości odrzucić to co okazało się złe, a rozwijać pozytywne doświadczenia -stosownie do przewidywanych zdarzeń.